Sexuoložka Hanka Fifková: Rodiče stále neumí mluvit se svými dětmi o sexu

Datum publikace: 05. 08. 2014
Periodikum:
novinky.cz
Ačkoli to mnoha dospělým připadá přehnaná, o sexu je třeba mluvit už s předškoláky, aby rozeznali riziko sexuálního zneužívání a věděly, jak se proti němu chránit.

Sexuální výchova dětí u nás stále hodně pokulhává, navzdory liberálním postojům Čechů k těmto otázkám i volnému toku informací, který trvá už čtvrt století. Přesvědčuji se o tom dnes a denně z e-mailů i telefonů. Rodiče se mě ptají třeba na to, co mají dělat, když dítě přistihnou při masturbaci, nebo jestli nechat vyšetřit třináctiletého syna, který plácl po zadku kamarádku.

„Nejde o projev nějaké úchylky?“ tážou se rozpačitě. Z jejich nejistoty cítíte, jaký vliv zřejmě mají nejrůznější katastrofické informace hrnoucí se na ně z médií. Jeden mladý muž mne vyhledal kvůli potížím s erekcí. Během našeho sezení mi řekl: „Kdybych tak o tomhle problému mohl mluvit před lety s tátou. Ale představa, do jakých rozpaků bych ho uvedl, mi to nedovolila.“

Jezdím do základních škol na besedy. Když se při nich zeptám dětí, s kolika z nich mluvili otec nebo matka o sexu, zvednou se s bídou dvě tři ruce. Rodiče si totiž stále ještě kladou otázku, zda s dětmi hovořit o těchto pro ně choulostivých tématech. Také po mně chtějí někdy vědět, kdy a jak se do toho nejlépe pustit, případně jak to navléci. Odpovídám jim jednoduše: „Udělejte to co nejdřív. Tak srozumitelně a upřímně, jak jen dokážete.“

Celé znění článku najdete na: https://www.novinky.cz/clanek/zena-vztahy-a-sex-sexuolozka-hanka-fifkova-rodice-stale-neumi-mluvit-se-svymi-detmi-o-sexu-236592.

Související články na portálu Šance Dětem:
Děti a sexualita
Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí
Psychosexuální vývoj dítěte a jeho poruchy

Intimní chvilka