Rodina jako základ státu? V případě, že jste chudí lidé v ekonomických problémech, to platit nemusí

Datum publikace: 27. 08. 2023
Periodikum:
irozhlas.cz
„Důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry,“ rozhodl Nejvyšší soud v roce 2011. A dodal tehdy, že je vždy třeba využít jiných možností, jak zabezpečit dítěti odpovídající bytové či materiální podmínky, jako například součinností orgánů veřejné správy a samosprávy či jiných státních orgánů.

O více než dekádu později se však praxe, která rozbíjí chudé rodiny jen proto, že jsou chudé, o tolik nezměnila. A to i přesto, že odebírání dětí má být používáno jen v krajním případě – jde totiž o opravdu radikální zásah do života všech zúčastněných.

Celý článek najdete zde: https://www.irozhlas.cz/komentare/apolena-rychlikova-komentar-rodina-zaklad-statu-chudoba_2308240630_kac

děti