Řečové vady – problém, o kterém se musí mluvit

Datum publikace: 05. 03. 2021
Periodikum:
tyden.cz
Verbální komunikace je v životě člověka základním prvkem k sebeprezentaci, k vyjádření svých myšlenek, emocí a předávání informací. Pokud je však poznamenána nějakou řečovou vadou, často to má velký dopad na lidskou psychiku a sebedůvěru. Pomoci mohou pravidelná sezení u logopeda která pacienta nasměrují k odstranění nebo minimalizaci řečových vad.

 

Počet osob v logopedické péči v čase roste. V roce 2019 jich bylo 144 106, přičemž nově zařazených pacientů do evidence přibylo 51 545. Oproti tomu před jedenácti lety (rok 2008) byl počet léčených v oboru logopedie podstatně nižší - 130 639 pacientů. Nejvíce vytíženi jsou odborníci v Praze, nejméně v Ústeckém kraji, * jak vyplývá ze statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Z léčených výrazně převyšují děti předškolního věku, u kterých se nejčastěji projevují řečové vady jako dyslalie (poruchy výslovnosti), dysfázie (vývojová porucha řeči) a nově také opožděný vývoj řeči.  Počty pacientů jsou však jen velmi orientační, mnoho osob se za své řečové problémy stydí nebo je nepovažuje za tolik vážné. U dětí pak rodiče tyto potíže často podceňují a předpokládají, že samy odezní. Podle aktuálních statistik se v prvních ročnících základních škol vyskytuje až 40 % dětí s lehkou nebo střední řečovou vadou a do vyšších ročníků přetrvají až u 15 % z nich. Tito jedinci, pokud pravidelně nedocházejí ke specialistům, mají velkou pravděpodobnost, že jejich řečové nedokonalosti přetrvají až do dospělosti.

Kdy zpozornět a vyhledat odborníka

Ohledně vývoje řeči by měli rodiče zbystřit okolo 3-4 roku dítěte a pokud postřehnou nějaký nedostatek, je na místě návštěva specialisty. „Zpozornět a vyhledat odbornou pomoc je potřeba, jakmile dítě ve třech letech nekomunikuje vůbec, není mu rozumět, nebo nerozumí naopak nám. Mohou se vyskytnout i vážnější signály a jakákoli podezření na sluchovou nebo zrakovou vadu by měly rodiče s dětmi vést k lékaři či posléze logopedovi dříve,“ vysvětluje klinická logopedka Jitka Kaulfuss. Pomoci rozvoji dětské řeči a odstranění možných nedostatků však může rodič i sám, dokonce hravou, a přesto účinnou formou. Skvělým nástrojem k tomu přímo určeným je „Hláskování s Lipánkem“. Jde o první projekt svého druhu v Česku, který ve videích nabízí užitečné rady, návody a postupy, jak správný rozvoj řeči ze strany rodičů podporovat „Projekt oslovuje a informuje rodiče, jak u dětí výslovnost jednotlivých hlásek přirozenou cestou podporovat. Základem mezilidské komunikace je vždy mluvené slovo doprovázené naší mimikou, gesty, očním kontaktem či pohybem těla,“ doplňuje Jitka Kaulfuss, která je zároveň autorkou scénářů videí.

Celý článek najdete zde: https://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/recove-vady-problem-o-kterem-se-musi-mluvit_550536.html

Související články:
Žena učí malou dívku