Psychiatr Höschl: Dětských psychiatrů je jako šafránu. Poptávka po nich ale nesmírně vzrostla

Datum publikace: 15. 09. 2021
Periodikum:
dvojka.rozhlas.cz
Obor dětské psychiatrie se v tuzemsku potýká s obrovskými problémy. Komplikací je nejen nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, ale i minimum vhodných zařízení pro léčbu dětí a dospívajících.

„Je to nejpalčivější problém v péči o duševní zdraví vůbec. Netýká se to jen Opařan. Nedostatek dětských psychiatrů je celorepublikový problém. Je jich opravdu jako šafránu,“ potvrzuje v pořadu Jak to vidí... psychiatr Cyril Höschl.

Proč k tomuto stavu došlo? „Jeden z důvodů je měnící se systém specializační přípravy. Tedy toho, jak se po promoci na medicíně stát dětských psychiatrem. Jednu dobu k tomu byla zapotřebí atestace z psychiatrie a potom teprve nástavbová dětská psychiatrie. To byl zbytečně dlouhý a komplikovaný proces.“

Stigma psychiatrie

Obor navíc nebýval příliš finančně atraktivní, a ani poptávka po psychiatrické péči v době, kdy systém takto fungoval, nebyla taková. Došlo ale ke dvěma podstatným změnám.

Celý článek najdete zde: https://dvojka.rozhlas.cz/psychiatr-hoschl-detskych-psychiatru-je-jako-safranu-poptavka-po-nich-ale-8575555

Související články:
psychiatr