První škola navržená pro výuku autistů je v provozu, kapacitu naplní během příštího roku

Datum publikace: 02. 11. 2021
Periodikum:
archspace.cz
Ve městě funguje jediná škola zaměřená výhradně pro autisty u nás v Černovicích na Štolcově ulici. Původně šlo o zvláštní školu, jež byla stavebně adaptována. Přesto neměla pro specifika výuky autistů nejvhodnější dispozice a kapacitně přestala zcela stačit. Díky příkladné spolupráci zřizovatele, uživatele a architektů se podařilo dotáhnout do konce projekt nového zařízení na míru dětí i jejich učitelů.

V nové budově na rohu ulic Marie Hübnerové a Hapalovy je umístěna mateřská a základní škola. Na Štolcově se nachází ještě jednoletá praktická škola pro zdokonalení zejména praktických dovedností pro život. „Aby byly co nejsamostatnější a mohly žít co nejkvalitnější život,” říká ředitel Autistické školy Tomáš Musil. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, kde pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální a administrativní pracovnice. Poskytují poradenství, konzultace, speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Nechybí malý přednáškový sál, kde bývají různé semináře a větší porady. 

V každé třídě pracuje pedagogický tým a sestavuje kolektivy dětí. „Děti nemůžete rozdělit jen na základě věku, ale podle míry postižení, jeho projevů, protože by bylo špatné, kdyby byly spolu ve třídě děti, které dělají něco, co druhým extrémně vadí.” „Existuje škála pěti stupňů míry podpůrných opatření. Žáci s prvním a druhým stupněm jsou v rámci inkluze integrováni do běžných ZŠ, které jim vytváří potřebné podmínky. Děti, které mají závažnější míru podpůrných opatření, potřebují 3., 4. a 5. stupeň, jsou na speciálních školách. Nejdůležitější však je, že každé dítě potřebuje individuální přístup. Individuálně se má rozhodovat o prostředí, které bude pro to dítě nejvhodnější,” zdůrazňuje Tomáš Musil.

Celý článek najdete zde: https://www.archspace.cz/prvni-skola-navrzena-pro-vyuku-autistu

Související články:
Chlapec běží k otci