Poruchy paměti, komunikace či deprese: Muzikoterapie pomáhá napravovat stavy, za které může stres

Periodikum
ctidoma.cz
O pozitivním vlivu hudby na naši psychiku se ví už dávno. Muzikoterapie je forma psychoterapie, která se používá i v medicíně a velmi přispívá při léčbě různých poruch paměti. Pomáhá napravovat místa v duši, kde nadělal škody stres, a tak má i obrovský přínos i při léčbě nemocí psychosomatického původu. Člověk nemusí být hudebník, aby mohl tuto metodu využívat, ale pro lidi s hudebními zkušenostmi se možnosti rozšiřují.

Při muzikoterapii se využívá verbálních prostředků, kam patří zpěv, různé výkřiky, šepot a rytmizace slov. Při neverbálních technikách se pracuje s rytmem, hudbou a různými zvuky. Stejně jako u ostatních typů terapií provádí muzikoterapii terapeut a rozdělujeme ji na individuální, kolektivní (podle počtu klientů) a na aktivní, kdy klient přímo produkuje hudbu zpěvem, hrou na hudební nástroje či na vlastní tělo, a tím pomocí improvizace aktivuje svou tvořivost a podněcuje představivost. Druhá forma se nazývá receptivní, kdy dochází k poslechu hudby, zvuků přírody, ticha a podobně.

Při depresích, úzkostných stavech i při porodu

Léčba hudbou se používala už v dobách starého Egypta, Persie, Číny, Izraele a Indie při řešení psychických onemocnění jako agrese,  deprese  či úzkostné stavy. V současnosti muzikoterapie může pomoci všem lidem s fyzickým i duševním onemocněním, kdy je potřeba zlepšit schopnost pohybu a dechu. Uplatnění našla i v domovech s pečovatelskou službou a věznicích, ve kterých pomáhá zvládat stres.

Stále častěji se s ní lékaři setkávají při porodech, kdy má prokazatelný analgetický účinek pro rodičku a dochází k celkovému uvolnění. Vezmeme-li to od samotného počátku, první terapeutickou formou muzikoterapie, se kterou se můžeme setkat během života, je matkou či otcem zpívaná ukolébavka. Slouží pro zklidnění a zlepšování sociální vazby mezi matkou/otcem a dítětem. Doplníme-li zpěv houpavými pohyby, zvýšíme tím účinek.

Celý text najdete zde: https://www.ctidoma.cz/zdravi/poruchy-pameti-komunikace-ci-deprese-muzikoterapie-pomaha-napravovat-stavy-za-ktere-muze

Článek na podobné téma na portálu Šance dětem: