O pěstounství jako zápasu o duši uvažují lidé na mezinárodním setkání

Datum publikace: 17. 05. 2021
Periodikum:
zpravy.proglas.cz
Sdílet radosti a strasti a upozornit na význam pěstounství chce upozornit třídenní online konference odborníků i pečovatelů ze zemí V4. K hlavní části programu, který probíhá v Brně, se prostřednictvím aplikace ZOOM připojují přednášející z různých míst Česka, Slovenska, Maďarska a Polska i pěstouni a pracovníci doprovázejících organizací, aby referovali o svých zkušenostech a poznatcích. Akce vyvrcholí sobotní modlitbou u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kterou z kaple Proglasu povede pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul.

"Když jsme před deseti lety poprvé poznali ovoce, které podobné setkání přineslo, věděli jsme, že je musíme opakovat," přiblížil Proglasu důvod pořádání setkání jeho organizátor a předseda Sdružení pěstounských rodin Pavel Šmýd, který považuje za důležité jasně deklarovat, že společnost si pěstounských rodin váží a že je podporuje. To je podle něj jedna z možných cest, jak pomoci rozšířit počet pěstounů a zároveň snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní péči. Stěžejní je i usnadnit a urychlit legislativní proces, aby se děti mohly co nejrychleji dostat do rodiny. "Někdy je to vyloženě nešťastné, když si uvědomíme, že úřad má na některá rozhodnutí i 60 dnů, což je pro malé děti obrovská část jejich života," vysvětlil Šmýd.

Motto setkání, Pěstounství jako zápas o duši , poukazuje na náročnou službu, která přináší nejen radosti ale také dilemata a řešení problémů spojených např. se sebepřijetím či identitou dítěte, jak upozornila třeba pěstounka Monika Psotná ze Slovenska. " Těžko se mi hledala slova útěchy, když se mne můj syn zeptal, proč Pán Bůh dopustil, že jsem černý a nemohu být s vlastní rodinou," svěřila se a popsala i další okamžiky bezmoci, které zažívá. "V pěstounství se prolínápřirozené a nadpřirozené, racionální a instinktivní s hmatatelným jen díky tajemné intuici," poznamenal P. Jozef Možiešik, který se věnuje doprovázení náhradních rodin v rámci slovenského sdružení Návrat.   

Celý článek najdete zde: https://zpravy.proglas.cz/udalosti/o-pestounstvi-jako-zapasu-o-dusi-uvazuji-lide-na-mezinarodnim-setkani/

velká rodina