Není školka jako školka – kam s dítětem po skončení rodičovské?

Datum publikace: 19. 01. 2017
Periodikum
e15.cz
Každá mateřská dovolená jednou skončí, takže před rodiči stojí dilema, kam dát děti. Klasických „státních“ mateřských školek není dostatek a další varianty, které se nabízejí, bývají cenově nákladnější. Mívají ale řadu jiných předností. Jaké tedy existují možnosti?

Nejpočetnější kategorií jsou v naší zemi veřejné mateřské školy, které také navštěvuje většina dětí. Jsou zřizované státem, obcí či krajem a vztahuje se na ně školský zákon, takže přesně víte, podle jakých regulí se řídí a jakým způsobem vaše dítě budou vzdělávat. Jejich výhodou oproti ostatním předškolním zařízením je, že jejich provoz je financován státem či krajem a vzdělávání dětí hradí zase Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Rodiče ale i tak musejí hradit školkovné, které se pohybuje zhruba od 400 do 1000 korun měsíčně. K tomu rodiče musejí platit stravování svých ratolestí, ovšem školka od nich vybírá jen určitou část z celkové ceny – většinou se proto cena za celodenní stravu pohybuje okolo 25 až 30 korun. Pokud se rodič rozhodne přihlásit dítě na zájmový kroužek konaný v rámci mateřské školy, kurz plavání pořádaný školkou či další činnost, musí si připravit další peníze, obvykle jde ale řádově o stokoruny.Rodiče často volí veřejné mateřské školy kvůli jejich příznivým cenám. Nevýhodou těchto zařízení je, že ve třídách je větší počet dětí a učitelka se jim tak nemůže věnovat individuálně. Řada rodičů má také potíže s otevírací dobou školek.

Soukromé školky jsou dnes naprostou samozřejmostí, rodiče o jejich existenci vědí a po republice jich funguje několik stovek. Některé jsou zřizované právnickými osobami a vztahuje se na ně školský zákon. Vzdělávání v nich je tedy velmi podobné tomu ve veřejných školkách. Ale ani v těch, které stojí mimo tento zákon, nenajdete přílišné rozdíly a vaše dítě se tu může také velmi dobře připravovat na nástup do školy. Rodiče tento typ školek volí hned z několika důvodů – zaprvé, když jejich dítě nevezmou do běžné školky, sem se nejspíš dostane. Kapacita dětí v soukromých školkách bývá mnohem menší, přístup je individuálnější, ve třídě bývá třeba i jen polovina dětí oproti státním zařízením.

Celé znění článku najdete na: https://finexpert.e15.cz/neni-skolka-jako-skolka--kam-s-ditetem-po-skonceni-rodicovske.