Nadace Sirius zkoumá příležitosti pro zlepšení systému ochrany dětí

Datum publikace: 08. 06. 2020
Periodikum:
sancedetem.cz
Problematika zneužívání, týrání a zanedbávání dítěte představuje závažný celospolečenský problém s výraznými dopady na každé zasažené dítě i dlouhodobými následky pro společnost jako celek. Funkční rodina je základním předpokladem zdravého vývoje dítěte a je proto potřeba rodiny maximálně podporovat. Společnost si ale musí umět poradit také s případy, kdy nejbližší osoby dítěte jeho vývoj či zdraví ohrožují.

Název zprávy „Identifikace slabých míst a příležitostí pro zlepšení systému ochrany dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním v České republice“ je dostatečně výmluvný. Na základě rozhovorů s experty se pracovníci Nadace Sirius pokusili pojmenovat slabiny současného stavu a představit jejich možná řešení.

Děti trpící zneužíváním, týráním a zanedbáváním jsou dlouhodobým problémem, který se podle statistik vyskytuje v České společnosti po řadu let v neklesající míře. V aktuálním roce byla navíc situace ohrožených dětí poznamenána celosvětovou pandemií koronaviru. Ohrožené děti se v mnoha případech ocitly bez kontaktu s vnějším světem, bez efektivní ochrany a ještě závislejší na nejbližších osobách. Snahou nadace je podporovat odbornou diskusi a nalézání funkčních opatření tak, aby se systém ochrany dětí cíleně zkvalitňoval.

„Cílem tohoto materiálu není kritizovat slabá místa v systému ochrany ohrožených dětí, hledat viníky, pranýřovat klíčové aktéry nebo hořekovat nad aktuální situací. Cílem tohoto materiálu je podpořit diskusi o možnostech systémového zlepšení ochrany dětí v České republice a diskusi o hledání efektivních řešení identifikovaných slabin" uvádí autoři.

Zpráva je k dispozici na adrese:

https://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/slaba-mista-systemu-ochrany-ditete.pdf