MZ ČR otevřelo novou výzvu v oblasti duševního zdraví

Datum publikace: 08. 05. 2020
Periodikum:
zdravezpravy.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí o dotace na zřízení multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty. Zároveň prodloužilo starou výzvu na předkládání žádostí o dotace na provoz těchto týmů pro dospělé.

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí  o dotaci v rámci Programu podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty. Cílem tohoto programu je prevence hospitalizací nebo jejich zkracování. Dotaci po dobu 18 měsíců ve výši až 11 050 000 korun získají tři týmy, které MZ ČR vybere. Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 30. dubna 2020 do 5. června 2020. MZ ČR následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise vybere tři vítěze, kteří doloží další podklady. Cílovou skupinou multidisciplinárních týmů jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu.

Reforma duševního zdraví u dětí

Vznik multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a adolescenty navazuje na takzvanou  reformu péče o duševní zdraví. Vítězný tým bude s podporou dotace po dobu 18ti měsíců poskytovat zdravotní, sociální a pedagogické služby ambulantního i terénního charakteru. Konkrétně se bude jednat o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů a peer konzultantů. Během pilotního provozu se ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům a jejich rodinám, ale i odlehčit stávajícím modelům péče.

Celý text najdete zde: https://www.zdravezpravy.cz/2020/05/07/mz-cr-otevrelo-novou-vyzvu-v-oblasti-dusevniho-zdravi/