Krize odhalila vážný problém v dobročinné sféře. Někteří lidé při žádosti o pomoc podvádějí

Datum publikace: 15. 07. 2020
Periodikum:
forbes.cz
Krize kolem pandemie koronaviru a s ní spojená karanténní opatření postavily celou naši společnost před zcela nové výzvy v oblasti zdravotní, ekonomické i sociální. Je to logické a dalo se to očekávat. Ukazuje se ovšem, že dříve netušené jevy mohou zasahovat i takové oblasti, kde bychom s tím příliš nepočítali.

Na nečekanou situaci v charitativní sféře upozornili pracovníci projektu Patron dětí, který spadá pod Nadaci Sirius Jiřího Šmejce.

Patron dětí zareagoval na koronavirovou krizi 14 dní po vyhlášení nouzového stavu. Zahájil sbírku na mimořádnou pomoc pro rodiny s nezletilými dětmi, které krize a s ní spojená opatření zasáhly.

Dárci začali solidárně naplňovat transparentní účet, z něhož putovala (a dodnes putuje) pomoc postiženým rodinám na nákup základních potřeb, balíků s potravinami a drogerií a na úhradu nájemného. Za první tři měsíce pomoci dokázal projekt vybrat více než 6,6 milionu korun a zpracoval 5100 žádostí o mimořádnou pomoc.

Díky tomu se jeho pracovníci dostali k velmi reprezentativnímu vzorku, který poskytuje o žadatelích mimořádně zajímavou statistickou informaci.

Pomoc jen pro potřebné

„Projekt Patron dětí stojí už od zahájení naší činnosti v roce 2017 na velmi pečlivém prověřování, zda jsou žadatelské rodiny skutečně v tísnivé situaci a zda nechtějí dobře míněné příspěvky od dárců zneužít,“ konstatuje výkonná ředitelka projektu Edita Mrkousová.

„Z tohoto principu jsme nehodlali slevit ani v mimořádné situaci uplynulých měsíců, a protože v tomto období nám denně přicházely desítky, někdy i stovky žádostí, nemohli jsme si nevšimnout obrovského množství těch, které byly nepravdivé, a v mnoha případech dokonce vysloveně podvodné.“

Z celkového počtu 5100 žádostí jich pracovníci projektu museli odmítnout 4335, tedy celých 85 procent.

 

Celý text najdete zde: https://www.forbes.cz/krize-odhalila-vazny-problem-v-dobrocinne-sfere-nekteri-lide-pri-zadosti-o-pomoc-podvadeji/