Kontakt dětí z dětských domovů s jejich biologickou rodinou je důležitý. V ČR ale moc nefunguje

Datum publikace: 01. 12. 2021
Periodikum:
zena-in.cz
Děti a mladí lidé vyrůstající v dětských domovech potřebují ke spokojenému a úspěšnému dospělému životu mnohem silnější motivaci a uspokojení všech svých potřeb, zejména sebeuvědomění a sebeúcty. Právě v tomto ohledu mají oproti svým vrstevníkům z klasických rodin jistou nevýhodu.

Z výzkumů vyplývá, že pozitivní dopad na pocit vlastní sebehodnoty a hledání vlastní identity má kontakt s biologickou rodinou. V Čechách to přitom není zcela běžný postup. Odhad z praxe odbornice na tuto problematiku Danky Pukancové hovoří o tom, že kontakt s biologickou rodinou má zhruba pouze 10 % dětí, které vyrůstají v dětských domovech. 

Program Rozjedu to! chce napomoci situaci změnit

Nadace Terezy Maxové dětem se v rámci programu Rozjedu to!, který realizuje v partnerské spolupráci se ŠKODA AUTO a.s., snaží o změnu: „Ať jsou vztahy v biologické rodině jakékoli, dítě by mělo vědět, kam patří, a v rámci systematické práce třeba také pochopit rodinné vzorce a složitosti či některá rozhodnutí rodičů. To vše hraje klíčovou roli v ukotvení dítěte a v budování jeho zdravé sebehodnoty a náhledu na života,“ vysvětluje Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem. 

To potvrzuje i Tereza Jandová, ředitelka Dětského domova Korkyně u Dobříše. V tomto dětském domově jsou, oproti běžné praxi, v kontaktu s biologickou rodinou všechny děti a ředitelka domova potvrzuje, jak moc je to důležité. „Práce s rodinou začíná ještě před faktickým nástupem dítěte do domova. Abychom mohli dobře naplňovat potřeby dětí umístěných mimo rodinu, je nutná znalost jejich rodinného systému. Mapováním situace v rodině zjišťujeme možnosti rodiny, kontakty dítěte, z pohledu dítěte mu projevujeme opravdový zájem o jeho situaci. Pokud je dítě i rodina s námi v souladu, rozumí tomu, proč je dítě umístěno mimo ni, může pracovat na změně svojí situace, čerpat podporu. Pracovníkům zařízení se vytváří prostor pro budování individuálního profesionálního vztahu s dítětem. Tento vztah je založen na zájmu a respektu k životnímu příběhu dítěte. Vždy mluvím s rodiči a vychovateli o tom, že v situaci, kdy je dítě umístěno k nám do DD jsme tak trochu jako rozvedené manželství, kde v žádném případě nesmí být zapomínáno na potřeby dětí.,“ říká Tereza Jandová.

Celý článek najdete zde: https://zena-in.cz/clanek/kontakt-deti-z-detskych-domovu-s-jejich-biologickou-rodinou-je-dulezity-v-cr-ale-moc-nefunguje

Smutný chlapec

Související články: