Jaké změny přinesl rok 2022 do oblasti sociálních dávek?

Datum publikace: 20. 01. 2022
Periodikum:
mesec.cz
Kromě změn v daních, důchodech či mzdách přinesl rok 2022 novinky i do oblasti dávek. Kompletní a podrobný přehled novinek a změn.

Příspěvek na péči

Od ledna výši příspěvku neovlivňuje typ péče, který osoba ve stupni závislosti III nebo IV potřebuje. (Do konce minulého roku náležela osobám, které využívají pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka než lidem, kterým péči poskytovali neformální pečující nebo terénní či ambulantní sociální služba.)

Od ledna 2022 je příspěvek na péči ve výši:

  • 13 900 Kč u dětí ve stupni závislosti III,
  • 12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III,
  • 19 200 Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku určený na pořízení vozidla mohou čerpat i osoby
s poruchou autistického spektra. Příspěvek se vyplácí až do výše 200 000 Kč (konkrétní přiznaná výše závisí na výši příjmu žadatele a společně posuzovaných osob). Pokud žadatel zakoupí motorové vozidlo ještě před tím, než o dávku požádá, vyplatí úřad příspěvek do výše pořizovací ceny vozu.

Od letošního roku na příspěvek podle zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) výslovně získají nárok i osoby s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Celý článek najdete zde: https://www.mesec.cz/clanky/jake-zmeny-prinesl-rok-2022-do-oblasti-socialnich-davek/

peníze