Jak se žije dětem v Česku

Datum publikace: 21. 06. 2022
Periodikum:
statistikaamy.cz
Šetření Životní podmínky každoročně obsahuje speciální okruh otázek zaměřených na určité téma. Loni byly věnovány dětem.

Téma bylo rozděleno do tří samostatných oblastí: zdraví dětí do 16 let, materiální a sociální podmínky dětí v domácnostech, péče o děti mladší 18 let. Jelikož některé z otázek již byly součástí šetření v předchozích letech, je k dispozici i srovnání v čase.

Zdraví dětí se nezhoršilo

Z výsledků vyplývá, že subjektivní hodnocení zdravotního stavu dětí je velmi dobré a v čase se příliš nemění. Ani loňský covidový rok neměl na tento ukazatel výrazný vliv, odpovědi dotazovaných se naopak jevily ještě příznivější než v roce 2017. Více než 80% českých dětí se tedy podle vyjádření dospělého člena domácnosti těší velmi dobrému zdraví, každé sedmé dítě (14,6%) mělo zdravotní stav dobrý a pouze u 2,3% dětí byl uveden zdravotní stav přijatelný, tedy ani dobrý, ani špatný.

Celý článek najdete zde: https://www.statistikaamy.cz/2022/06/20/jak-se-zije-detem-v-cesku

chlapec