Jak se stát pěstounem?

Datum publikace: 11. 10. 2021
Periodikum:
babyonline.cz
Podle občanského zákoníku je pěstounská péče forma náhradní rodinné p éče, př i které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale me zi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení.

Rodiče mají nadále vůči dítěti povinnosti a práva. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Řízení se zahajuje na návrh osoby či osob, které se chtějí stát pěstouny.  Zprostředkování pěstounské péče se provádí jen na žádost fyzické osoby, která má zájem být zařazena do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele (v případě manželů v místě trvalého pobytu alespoň jednoho z nich). Na pár otázek ohledně pěstounství jsme se zeptali paní Mgr. Andrey Škorpíkové, která pracuje v týmu náhradní rodinné péče  - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Celý článek najdete zde: https://www.babyonline.cz/pece-o-dite/jak-se-stat-pestounem

Související články:
děti