Eduzměna: Připadám si bezcenný? Přemýšlím o smrti? Unikátní výzkum zkoumal pohodu dětí

Datum publikace: 13. 10. 2021
Periodikum:
pedagogicke.info
Mám potíže se spaním? Bál bych se být doma sám? Vycházím dobře s lidmi? I takové otázky dostaly děti ze základních a středních škol v rámci unikátního a v Česku zatím ojedinělého sledování duševního zdraví. Exkluzivně pro Eduzměnu ho provedla koncem školního roku SCHOLA EMPIRICA.

Zaměřoval se na emocionální rozpoložení žáků a na jejich fyzické a psychické zdraví, které tvoří součást tzv. wellbeingu, tedy životní pohody dětí. Ta je pro jejich efektivní učení a zdravý vývoj zásadní. Výsledky šetření ukazují, že s nějakou formou depresivity nebo úzkosti se potýká každé čtrnácté dítě. Výstupy jsou anonymní, zapojené školy ale s nimi můžou dál pracovat. 

V rámci Eduzměny věříme, že je důležité rozvíjet vztahy a bezpečné prostředí, ve kterém se učení odehrává. S tím souvisí jak stav žáků, tak samozřejmě i pracovníků ve škole. Vzhledem k tomu, že pandemie významným způsobem zasáhla do životů všech a víme, že psychologové začali hlásit nárůst problémů, zajímalo nás, v jakém stavu se žáci vrací do škol po tak dlouhé době. A zároveň jsme věděli, že v Česku se žádná data o wellbeingu žáků nezjišťují. Proto jsme iniciovali toto šetření,“ vysvětluje Zdeněk Slejška, ředitel Eduzměny.

Otázky dostalo na 2000 žáků z 34 základních a středních škol nejen z Kutnohorska, kde Eduzměna v rámci svého pilotního projektu mění vzdělávání k lepšímu. Nejvíc dotazníků vyplnili žáci pátých a šestých tříd základních škol.

Celý článek najdete zde: http://www.pedagogicke.info/2021/10/eduzmena-pripadam-si-bezcenny-premyslim.html

Související články:
dívky