Dyslexie a dysgrafie. Seznamte se s nejčastějšími poruchami učení

Datum publikace: 04. 09. 2013
Periodikum:
toplekar.cz
Vaše dítě jde poprvé do školy a vy zjišťujete, že s ním není něco v pořádku.

Špatně se mu čte, má problémy s pravopisem nebo čísly. Neznamená to, že vaše dítě není chytré. Jen může mít některou ze specifických poruch učení.

Poruchy mají individuální charakter a jsou výsledkem dysfunkce centrálního nervového systému. Většinou se nevyskytují ojediněle, ale kombinují se. U dítěte se projevují hned zpočátku nástupu školní docházky.

Děti s těmito poruchami učení jsou nesoustředěné, neobratné, hyperaktivní, mají potíže s učením a vyžadují větší pozornost pedagogů. Jejich inteligence přitom není snížená, je v normálu nebo dokonce nadprůměrná.

Nejčastější poruchy učení

Dyslexie – specifická porucha čtení. Dítě čte pomalu, vymýšlí si slova, pokud je není schopno přečíst. V některých případech dítě sice čte dobře, ale nerozumí významu slov.

Dysortografie – specifická porucha pravopisu a gramatických jevů. Dítě není schopné naučit se gramatická pravidla.

Dysgrafie – specifická porucha psaní. Dítě má problém s tvary písmen, není schopno napodobit a zapamatovat si tvar písmen.

Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností, při níž dítě nechápe povahu čísel a není schopno matematických úkonů.

Dyspraxie – porucha obratnosti. Dítě není schopno ovládat jemnou a hrubou motoriku.

Dyspinxie – dítě má problémy s kreslením, především pak v jemné motorice.

Celé znění zprávy najdete na: https://web.archive.org/web/20171225131942/http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/dyslexie-a-dysgrafie-seznamte-se-s.html.

> další zprávy z médií