Duševní obtíže trápí 14 procent českých dětí, experti chybí

Datum publikace: 16. 11. 2011
Periodikum:
novinky.cz
Málokdo by to řekl, ale duševními obtížemi v České republice trpí 13 až 14 procent chlapců a děvčat. Podle vedoucího subkatedry dětské a dorostové psychiatrie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Iva Paclta to je velmi „střízlivý odhad“.

Je alarmující, jak málo je v tuzemsku pro děti psychiatrická péče dostupná. Chybějí specializovaní lékaři a rovněž doba dojezdu za pomocí je přespříliš dlouhá. Tento týden to v Praze řekli experti na dětskou psychiatrii. Chtějí proto navrhnout změny. Kdo vyhledává pomoc dětského psychiatra? Často například rodiče s dětmi, které trápí úzkosti či hyperkinetická porucha.

Ta má tři základní projevy: hyperaktivitu, impulzivitu a poruchy pozornosti. Rozlišují se dva základní typy této poruchy. Za prvé s převládající hyperaktivitou, za druhé s převládající poruchou pozornosti.

Na otázku, jak se tyto děti projevují, odpověděla Právu lékařka Nikol Čermáková: „Jde především o neklid, o neschopnost vydržet na jednom místě, kdy vyučovací hodina je pro dítě nepřekonatelný problém."

Impulzivní jednání, tedy další projev, lze podle Čermákové charakterizovat tím, že děti bezmyšlenkovitě a okamžitě reagují na podněty. „A co se týká poruch pozornosti, dítě nedokáže vnímat výklad školní látky, soustředit se na něj, stejně tak na domácí přípravu," dodává lékařka.

Časté je zapomínání pomůcek

Učitelé popisují leckdy projev poruchy tak, že žáci mají nepřítomný výraz. Typickým znakem je rovněž zapomínání pomůcek a domácích úkolů. A co poruchu způsobuje? Vedle genetiky jde o předčasné porody, roli hraje také užívání návykových látek matkou v průběhu gravidity.

I přes snahu lékařů stále ještě přetrvává mylné chápání této poruchy (zkratku má ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorders) jako ekvivalentu Lehké mozkové dysfunkce (LMD). Tento název, s nímž se lze stále setkat (například na internetu či ve školách), se ale již dávno ve světě nepoužívá, neboť medicína významně pokročila.

Celé znění článku naleznete na: https://www.novinky.cz/clanek/zena-deti-dusevni-obtize-trapi-14-procent-ceskych-deti-experti-chybi-135712.

Dívka s melounem na trávě