Dostávat najíst zadarmo má ve škole 2284 středočeských dětí

Datum publikace: 04. 06. 2020
Periodikum:
denik.cz
Přes 13,5 milionu korun má pomoci k tomu, že i děti, které žijí v nuznějších poměrech, budou mít po prázdninách zajištěno kvalitní jídlo. Středočeští zastupitelé kývli na projektový záměr Obědy do škol ve Středočeském kraji III. Schválili tedy pokračování programu, v jehož rámci mohou ve školkách a školních jídelnách dostat najíst i děti, jejichž rodiče by jim stravu nedokázali zaplatit.

Význam to nemá jen v tom, že děti, jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi, dostanou  hodnotné  jídlo. Důležitý je i fakt, že nejsou vyřazeny z kolektivu: nemusí zůstat stranou, když se jejich spolužáci jdou najíst. Právě to v řadě případů může být ještě významnější. Však také jde o pomoc dětem ohroženým chudobou a  sociálním  vyloučením.

Zapojí se 150 partnerů

Cílem projektu Obědy do škol je zabezpečit školní stravování pro děti ve věku od tří do patnácti  let  z kategorie sociálně slabých, připomněl náměstek hejtmanky Gabriel Kovács, který má na starost oblast financí a evropských fondů. Pro školní rok 2020/2021 se ke spolupráci přihlásilo 193 organizací, jež se nerozpakují svým svěřencům vyhovět, i když to pro ně znamená administrativu navíc; 150 z nich se nakonec v rámci projektu stalo partnerskými organizacemi kraje, který rozděluje peníze.

Mohou to být jednak jednotlivé školy a školky (leckdy jde o MŠ a ZŠ fungující společně), jichž je celkem 135, jednak školní kuchyně vařící i pro více škol; těch je 15. Nechybí ani tři víceletá gymnázia, jež takto mohou zajistit bezplatnou školní stravu po potřebné studenty z nižších ročníků. Nejvíce těchto partnerů je v Kladně (13), Mladé Boleslavi (7) či Benešově a Kolíně (po 6). Počty strávníků zařazených do programu se mohou značně lišit: někde mají dvě děti, jinde i stovku. Dohromady v celém kraji se jedná o 2284 školáků a předškoláků.

Informace, kdo má nárok na bezplatné stravování a celý text, najdete zde:

https://benesovsky.denik.cz/z-regionu/dostavat-najist-zadarmo-ma-ve-skole-2284-stredoceskych-deti-20200602.html