Dětské centrum Chocerady v novém

Periodikum
stredozeme.cz/

Za účasti hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Roberta Bezděka, CSc. (oba ANO 2011), poslankyně Andrey Brzobohaté, poslance Aleše Juchelky, ředitele Dětského centra Chocerady MUDr. Pavla Biskupa, starostky obce Evy Bubnové a ředitelky Nadace Sirius Dany Lipové byl v úterý 16. června 2020 slavnostně otevřen objekt zdejšího nově rekonstruovaného Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče pro znevýhodněné děti.

Primárním cílem poskytované péče dětského centra v Choceradech, do něhož byly přestěhovány děti a provoz zařízení Dětského domova Strančice, je komplexní zdravotně - sociální podpora dítěte se zdravotním postižením tak, aby mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Podpora je proto zaměřena nejen na samotné dítě s postižením, ale také jeho rodinu. „Nejedná se o zařízení ústavní péče, ale o zařízení poskytující zdravotní péči v kombinaci se sociálními službami. To znamená, že dítě hospitalizované v zařízení musí mít svého pečovatele - rodiče, pěstouna, či osvojitele. Zařízení v rámci poskytování vybraných sociálních služeb využívá zdravotnické vybavení a zdravotnický personál,“ přiblížil práci dětského centra radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti JUDr. Robert Bezděk. V současné době je zde umístěno 17 dětí. „Pečujeme především o děti se závažným zdravotním postižením, u kterých jejich zdravotní stav nelze s určitostí predikovat. U mnohých se jedná o dlouhodobou neakutní péči, která však postupně přejde v péči chronicky resuscitační a intenzivní, což vyžaduje od personálu vysokou profesionalitu,“ doplnil ředitel centra Pavel Biskup s tím, že se jedná o komplexní péči vysoce specializovaného týmu odborníků, která navazuje na ucelenou diagnostiku dítěte a naplňuje plán péče a léčby ve spolupráci s dalšími odborníky v ambulantní části zařízení. „To vše za účasti rodiny a rodinných příslušníků,“ dodal P. Biskup.

Celý text naleznete zde: https://www.stredozeme.cz/cs/detske-centrum-chocerady-v-novem.html