Děti z dětských domovů jsou stejné jako jejich vrstevníci, jen to mají na startu mnohem těžší, říká zakladatelka yourchance Štiková

Datum publikace: 22. 11. 2021
Periodikum:
plus.rozhlas.cz
V Česku každý rok odchází z dětských domovů okolo 900 mladých dospělých. Zorientovat se v životě jim pomáhá obecně prospěšná společnost yourchance (tvoje šance). „V dětech vidíme potenciál budoucnosti a toho, že když ovlivníme mladé lidi na jejich cestě životem, tak můžeme ovlivňovat společnost jako takovou,“ popisuje Gabriela Štiková, zakladatelka společnosti.

Pomoc s hledáním práce, řešení financí a hospodaření s penězi, ale také tipy, jak pečovat o novorozence. I tak vypadá práce mentorů, kteří se mladým lidem z dětských domovů či pěstounské péče snaží pomáhat. „Je to individuální. Někdo třeba potřebuje nasměrovat v životě a ujasnit si, co od života chce. Jiným pomáháme nastavovat bankovní účty. Už jsme tady měli i mentorky, které učily kluky vařit,“ říká Štiková.

Práci mentorů pak shrnuje slovy: „Vždycky říkám, že naši mentoři řeší vlastní život. A celý mentoring je o tom, aby nás mladý člověk nepotřeboval.“ Do projektu s názvem Začni správně může vstoupit kdokoliv starší 15 let. Zásadou je jen to, aby žil životem, který mravně neohrožuje ostatní účastníky.

Celý článek najdete zde: https://plus.rozhlas.cz/deti-z-detskych-domovu-jsou-stejne-jako-jejich-vrstevnici-jen-maji-na-startu-8622280

Související články:
děti