Děti s autismem do škol nesmí. Nemají roušky

Datum publikace: 11. 05. 2020
Periodikum:
novinky.cz
Ačkoliv se od 25.května mohou děti vrátit do školy, pro děti s mentálním postižením či s poruchou autistického spektra zůstanou školy zavřené, učit mohou pouze na dálku. Organizace, které se těmto dětem věnují, protestují: podle ministerstva školství je mezi těmito dětmi vyšší riziko přenosu koronaviru, protože nemusí nosit roušky.

„Základní školy a třídy zřízené pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra (PAS) či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku,“ stojí v metodickém plánu pro rozvolňování karanténních opatření. Proti tomu se ozval spolek Děti úplňku, který se zabývá pomocí rodinám s autistickými dětmi. Napsal ministrům školství a zdravotnictví Robertu Plagovi a Adamu Vojtěchovi otevřený dopis, ve kterém žádá vysvětlení, podle čeho se vláda tak rozhodla.

„Není zřejmé, na základě jakých dat či epidemiologických doporučení budou některé ZŠ/třídy nadále uzavřeny a v jiných je osobní přítomnost možná. Pokud je k dispozici odůvodnění, proč není možná osobní přítomnost žáků s PAS, žádáme vás o jeho zveřejnění,“ píše spolek, který vládu žádá, aby stanovisko přehodnotila. Upozorňuje na to, že většina dětí s poruchou autistického spektra stejně chodí do běžných tříd.

Ministerstva o otevření speciálních tříd jednají. „Z epidemiologického pohledu je třeba zohlednit faktor, že právě osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, spadají do nedávno udělených výjimek z nošení roušek v rámci vydaného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví,“ napsala Právu mluvčí MŠMT Aneta Lednová. „Je tudíž zvýšené riziko šíření onemocnění covid-19 mezi těmito skupinami, jelikož by při vyučování nemuseli mít ochranu dýchacích cest. Navíc někteří nebudou schopni ze zdravotních důvodů dodržovat konzistentně ani další preventivní pravidla, mohou tím nechtěně ohrozit své okolí včetně zaměstnanců škol,“ dodala. „Tyto specifické skupiny budeme společně řešit na přelomu května a června,“ napsala Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Zákaz je výmluva

Předsedkyně spolku Děti úplňku Veronika Žáčková pro Právo uvedla, že obavy ministerstva školství jsou liché: „Prostý zákaz je výmluva, přenesení veškeré odpovědnosti na přetížené pečující zákonné zástupce,“ řekla. Podle ní je žáků ve speciálních školách málo a výuku lze přizpůsobit přísným hygienickým podmínkám. „Pedagogové mohou být pro zajištění maximální ochrany vybaveni štíty na obličeji, děti lze rozdělit i do menších skupin. Je to otázka vytvoření adekvátního metodického prostředí,“ řekla.

Celý článek najdete zde: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/autiste-do-skol-nesmi-nemaji-rousky-40323353

Související články na portálu Šance Dětem