Delší otcovská dovolená a změny v rámci ošetřovného. Co bude od roku 2022 jinak?

Datum publikace: 28. 12. 2021
Periodikum:
nasezdravotnictvi.cz
V příštím roce nastanou nemalé změny z hlediska nemocenského pojištění, které se dotknou především ošetřovného a nároku na otcovskou dovolenou. O tyto změny se postará novela zákona o nemocenském pojištění, která vyšla ve sbírce listin pod číslem 330/2021. Konkrétně se bude týkat hlavně tří nemocenských dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče, tj. otcovské.

Dlouhodobé ošetřovné

Na dlouhodobé ošetřovné by mělo od 1. ledna 2022 dosáhnout více osob. „Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci nemocného zkrátila ze 7 kalendářních dní na 4 kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka hospitalizace úplně,“ vysvětluje Barbora Šafaříková z advokátní kanceláře Noerr. Zároveň je možné požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 8 dnů po skončení hospitalizace.

Krátkodobé ošetřovné 

Další změna se týká krátkodobého ošetřovného, kdy nově ho budou moci čerpat i osoby, které nežijí s ošetřovanou osobou v domácnosti, ale pouze se o něj po dobu nemoci starají. Podle advokátky Šafaříkové mezi tyto osoby patří například prarodiče, sourozenci, vnoučata, rodiče manželů nebo registrovaní partneři a partnerky.

Rozšíření otcovské

V České republice mohou nyní otcové čerpat otcovskou 7 kalendářních dnů s nástupem v období prvních šesti týdnů po porodu dítěte nebo jeho převzetí do péče nahrazující péči rodičů. Nemocenská dávka je s kompenzací 70 procent denního vyměřovacího základu. Od příštího roku se tato dávka prodlužuje na dva týdny, tedy na 14 kalendářních dnů.

Celý článek najdete zde: https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/delsi-otcovska-dovolena-a-zmeny-v-ramci-osetrovneho-co-bude-od-roku-2022-jinak

Otec chová dítě