ČSSZ společně s Úřadem práce vytvořila a aktualizovala Příručku pro nastávající rodiče, která jim pomůže se zorientovat v systému vyplácených dávek

Datum publikace: 18. 05. 2022
Periodikum:
statnisprava.cz
Rodiče, nejčastěji maminky, řeší v souvislosti s narozením dítěte podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství (PPM) nebo výplatu rodičovského příspěvku (RP). Protože řada nových rodičů se s těmito dávkami setkává poprvé, nemají zcela jasno v tom, jaký je v nich rozdíl. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) společně s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) vytvořila a aktualizovala Příručku pro nastávající rodiče, která jim pomůže se v systému vyplácených dávek zorientovat.

Dávek spojených s příchodem dítěte na svět je hned několik, pojďme se tedy na ně podívat blíže, protože podmínky pro získání se liší. První dvě dávky poskytují správy sociálního zabezpečení, pokud jste zaměstnanec nebo OSVČ.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) neboli „mateřská“

První podporou, s níž se jako rodiče můžete setkat, je peněžitá pomoc v mateřství. Maminky mohou tuto dávku začít čerpat nejdříve 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu, tatínkové po narození dítěte, pokud s ním zůstávají doma (kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce). Tzv. mateřskou můžete ovšem čerpat jen tehdy, pokud jste v době, kdy na ni nastupujete, nemocensky pojištěni a současně jste v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou byli min. 270 dnů účastni nemocenského pojištění, popř. nastupujete alespoň v ochranné lhůtě. Ta může činit až 180 dnů od zániku nemocenského pojištění (u žen). Mateřskou můžete čerpat max. 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí až 37 týdnů. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před měsícem nástupu na dávku.

Celý článek najdete zde: https://www.statnisprava.cz/rstsp/clanky.nsf/i/cssz_prirucka_pro_nastavajici_rodice_22051807_93023575

Související články:

Novorozenec