Co všechno se otevírá od 11. května 2020? Jak jsou na tom školy?

Datum publikace: 07. 05. 2020
Periodikum:
mesto-uh.cz
Přinášíme vám přehled nejdůležitějších opatření, ke kterým dochází od pondělí 11. května 2020. Nouzový stav bude v České republice platit do 17. května 2020.

Částečně otevřít budou moci od 11. května také základní, střední a umělecké školy. Kromě již předem oznámených maturitních ročníků a závěrečných ročníků konzervatoří a vyšších odborných škol, individuální výuky například v jazykových školách a školní docházky ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech budou moci do školy vyrazit i děti z devátých ročníků základních škol. Jejich účast ve škole bude dobrovolná, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, a stejně jako ostatní studenti budou muset děti při prvním vstupu do školy přinést čestné prohlášení, že netrpí příznaky nemoci covid-19. Pro všechny typy výuky včetně vysokoškolské pak bude platit omezení, že v jedné třídě či skupině nesmí být více než 15 osob. 

  • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií – max. 15 žáků.
  • Žáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy – max. 15 žáků.
  • Studenti všech ročníků vysokých škol – max. 15 osob (omezení se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi).
  • Výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – max. 15 žáků.
  • Činnost středisek volného času – skupiny max. 15 účastníků.
  • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.
  • Výuka ve školách při zdravotnickém zařízení.

 

Celý text najdete zde: https://www.mesto-uh.cz/co-vsechno-se-otevira-od-11-kvetna-2020