Azylové domy s utajenou adresou nabízejí bezpečí

Datum publikace: 11. 07. 2016
Periodikum:
Šance Dětem
Ženy, které jsou vystaveny domácímu násilí řeší nejen problémy plynoucí z fyzického a psychického nátlaku, ale čelí i praktickým problémům, jak se z vlivu násilníka trvale vymanit. Kam se například i s dětmi uchýlit?

Řešením není přestěhovat se k někomu z přátel nebo příbuzných, protože tato místa partner nejspíše zná a může je tam vyhledat. Pro tyto účely existuje institut tzv. „utajeného bydlení" v azylových domech.

V mnoha evropských zemích najdeme takové „utajené" azylové domy v každém velkém městě, v České republice jsou zatím tři. Jejich funkci do jisté míry supluje svou aktivitou také projekt Magdala, který zašťiťuje Arcidiecézní charita. V těchto zařízeních jsoupoměrně dlouhé čekací lhůty na ubytování, nicméně je to způsob, který umožňuje týraným ženám a jejich dětem najít bezpečné místo k životu a prostor postavit se na vlastní nohy a najít způsob, jak dál naložit se svým životem.

Tyto azylové domy s utajenou adresou nabízejí bezpečné místo k životu a pracují v nich odborníci, kteří ženám, jež si většinou prošly skutečným peklem, poskytnou pomocnou ruku. Velmi dobře popisuje celou problematiku diplomová práce Bc. Martiny Vejlupkové z katedry sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně, kde se můžete dočíst mnoho podrobností o činnosti utajených azylových domů.

Rozhodnutí opustit stávající, ale nefungující rodinu, je nicméně velmi těžké. „Často je problematické vysvětlit tento krok vlastním dětem, zvláště když projevují náklonnost a sympatie k agresorovi. Což se paradoxně stává, protože on je ten, kdo je v domácnosti tím silnějším, takže děti mohou intuitivně inklinovat právě k němu. Děti jsou ale zároveň tou nejsilnější motivací, proč se postavit na vlastní nohy. Proto zastávám názor, když radím našim klientkám, aby s dětmi mluvily, aby se jim snažily situaci vysvětlit," řekla Šanci Dětem Naďa Kubová, vedoucí sociální práce z proFem o.p.s., organizace, která se už od roku 1993 věnuje právě projektu na pomoc ženám, které jsou vystaveny domácímu násilí.

Poznámka: Kontakty za azylové domy s utajeným bydlením získáte v organizacích, které pomáhají týraným ženám, jako je právě v článku zmiňovaný proFem.

Užitečné odkazy:
proFem o.p.s.
Acorus, z.ú.
Bílý kruh bezpečí

> další zprávy z médií

Autorka: Romana Slaninová

Zoufalý otec