Abstinence může být u mladých nepředstavitelná, v případě závislosti na počítači těžko reálná, říká adiktolog

Datum publikace: 27. 04. 2021
Periodikum:
wave.rozhlas.cz
Abstinence je pro mladistvé uživatele návykových látek nepředstavitelná, u závislosti na počítačích mnohdy zcela nereálná. Častěji se proto mluví o kontrolovaném užívání. Závislost v mladém věku může mít vliv na vývoj mozku, liší se i vlastní tolerance užitých látek. Pro mladší generace je terapie dostupnější než dřív, překážky ve smyslu stigmatizace docházení do terapie mizí.

Do adiktologické ambulance pro děti a dorost na Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze přichází v doprovodu rodičů i dvanáctileté děti, výjimečně se objeví i osmileté. Tématem bývají v této věkové kategorii častěji nelátkové závislosti, většinou nadměrné a škodlivé trávení času u počítačů a tabletů. U středoškoláků jsou pak četnější látkové závislosti, mezi nimiž se hodně objevuje pro svou snadnou dostupnost i zneužívání léků na předpis. Práce s mladými závislými je jiná než s dospělými uživateli. „Zatímco u dospělých můžeme doporučit změnu prostředí, ve kterém člověk žije, u čtrnáctiletého to není reálné,“ popisuje jedno ze specifik adiktolog a terapeut Tomáš Jandáč. Jinak se také hledá motivace ke změně, vzhledem k tomu, že mladí uživatelé ještě nemají tak rozsáhlé zkušenosti s negativními dopady závislosti jako lidé po deseti, dvaceti letech užívání. Zvláštností je pak i skutečnost, že u uživatelů mladších 18 let je ve hře kromě potřeb klienta a možností terapeuta i zakázka rodičů, kteří mnohdy přichází s nastavením „tady máte moje dítě, opravte ho“. Téma abstinence je pro řadu mladistvých nepředstavitelné a u závislosti na počítačích prakticky nemožné, potenciální cestou je kontrolované užívání.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde: https://wave.rozhlas.cz/abstinence-muze-byt-u-mladych-nepredstavitelna-v-pripade-zavislosti-na-pocitaci-8475462

Související články:
Playstation