31.1. – Den dětí ulice

Datum publikace: 27. 01. 2021
Periodikum:
armadaspasy.cz
Odhaduje se, že 100 milionů dětí na celém světě vyrůstá na ulici. Tento jev je častější v ekonomicky nestabilních a rozvojových zemích ve východní Evropě, Africe a jihovýchodní Asii. Proto v roce 2009 zahájila rakouská nezisková organizace Jugend Eine Welt zvláštní slavnost – Den dětí ulice, který zvyšuje povědomí veřejnosti o tomto problému a klade si za cíl pomoci ho překonat.

Armáda spásy si klade za cíl podporovat celý rodinný systém ve prospěch nejslabšího člena rodiny, tedy dítěte. Děti a mládež mohou totiž často z důvodu nefunkční rodiny inklinovat k patologickým formám chování. Pomocí individuálního a partnerského přístupu usiluje o pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mladistvých, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, zažívají osobní krize nebo těžkosti vlivem nepochopení okolí, problémů mezi rodiči, osamělosti, šikany nebo tlaku na splnění životních úkolů či rozhodnutí, které přesahují jejich možnosti. Pro tyto děti a mládež ve věku od 6 do 26 let poskytuje Armáda spásy v různých městech České republiky 15 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Sociální pracovníci v nich poskytují klientům informace, podporu, pomoc a předchází tak sociálnímu vyloučení. Mají profesionální přístup a užívají srozumitelný způsob komunikace vzhledem k věku a schopnostem klientů. Služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Celý text najdete zde: https://armadaspasy.cz/31-1-den-deti-ulice/

Související články:
Děti ulice