Mgr. Lucie Straková Jirků

Psychoterapeutka, vystudovala Husitskou teologickou fakultu obor psychosociální studia a sociální pedagogika. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii pod vedením J.P. Praška a P. Možného a dále Systemické rodinné terapie. Více jak patnáct let se věnuje práci s lidmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami v organizaci APLA Jižní Čechy, z.ú., v soukromé praxi se pak zaměřuje na práci s dětmi, dospívajícími a dospělými s úzkostnými poruchami a OCD. Je lektorkou spolku Collo, který se zabývá péčí o duševní zdraví zaměstnanců ve firmách. Působí jako externista na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde vyučuje na studijním oboru speciální pedagogiky. Je autorkou knihy Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících (nakladatelství PasParta).

Odborná knihovna:

Články: