Mgr. Jiří Ammer

Vystudovaný psycholog a praktikující psychoterapeut. Ve své práci zaujímá integrativní postoj a snaží se jak pro klienty, tak pro sebe hledat u každého případu ty nejvhodnější způsoby práce. V současnosti má soukromou psychoterapeutickou praxi a studuje doktorát klinické psychologie. Pracuje také v neziskové organizaci SPONDEA, kde pomáhá původcům domácího násilí ke změně, jeho klientkami jsou ale také ženy, které byly násilí vystaveny. Věří ve schopnost lidské duše k úzdravě i v případech, nad kterými by jiní zlomili hůl.

Články: