Egle Havrdová, Ph.D.

Působí jako místopředsedkyně SCHOLA EMPIRICY z.s., kde řídí nejen chod celé organizace, ale především řadu národních  a mezinárodních vzdělávacích projektů se zaměřením především na rozvoj sociálně-emočních dovedností dětí. Doktorský titul získala v r. 2005 na Katedře veřejné a sociální politiky Univerzity Karlovy v Praze. Ve své doktorské práci se zabývala problematikou sociální intervence a provedla srovnání realizace intervenčních programů na místní úrovni v České republice a Litvě v letech 1994–2003. V r. 1998 získala titul MA ze sociologie na Středoevropské univerzitě. Působila na řadě českých i zahraničních univerzit, prezentovala na mnoha zahraničních konferencích (např. na Cambridge University ve Velké Británii či na Johns Hopkins University a Havighurst Center na Miami University v USA). Její výzkumný zájem zahrnuje komparativní politiku prevence kriminality, strategie sociální intervence na místní úrovni, implementaci a hodnocení vzdělávacích programů. Je spoluautorkou a lektorkou metodiky podpory socioemočních dovedností dětí předškolního věku a podpory rodičovských kompetencí

Odborná knihovna:

Články: