Bc. Marcela Staníková

V letech 1998 až 2010 pracovala ve zdravotní pojišťovně (postupně na klientském centru, v oddělení smluvních vztahů a na zdravotním oddělení v revizní skupině, kde se specializovala zejména na zapůjčované prostředky zdravotnické techniky). V současné době pracuje jako projektová manažerka a zároveň studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor management zdravotnictví. Zdravotnickými prostředky v souvislosti s platnou legislativou se zabývá i ve své diplomové práci.