homepage

„Spánek je jako krásný modrásek: nebudeš-li jej chytat, přiletí k tobě sám.“ říká orientální přísloví. A to platí i pro děti. Když na ně netlačíme, často spánek přijde klidněji. Dětský spánek je odlišný od našeho dospělého a v průběhu času se vyvíjí. Rodiče často očekávají, že spánek jejich miminka bude předvídatelný a podobný tomu jejich. Spánek dětí se ale mění během vývoje a růstu a je ovlivněný i prostředím a ročním obdobím. Článek vám přináší povědomí o jeho proměnlivosti.

celý článek

Jaké uspávací rituály doma používáte?

Choices

Příručka pomáhá lékařům rozpoznat ohrožené dítě a účinně mu pomoci

Nadace Sirius se dlouhodobě zabývá problematikou násilí na dětech a dalšími formami nevhodného zacházení s dětmi. Chceme, aby co nejméně dětí zažilo násilí v blízkých vztazích, týrání, zneužívaní a zanedbávání. Proto hledáme a podporujeme systémová opatření pro zkvalitnění péče o ohrožené děti, prevenci násilí v blízkých vztazích a podporu odborníků, kteří se této problematice věnují (mezi děti ohrožené týráním, zneužíváním a zanedbáváním řadíme rovněž děti ohrožené násilím v blízkých vztazích, rozvodovými traumaty a všemi dalšími závažně ohrožujícími formami zacházení). Jedním z těchto opatření je příručka „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi“.

celý článek

Dětské advokační centrum citlivě pomáhá dětem zasaženým domácím násilím

V září 2022 vzniklo v České republice první Dětské advokační centrum, poskytující specializovanou pomoc dětským obětem násilí v rodině. I když podobná centra má už více než dvacet zemí Evropy, v Česku dosud chyběla. „Z naší analýzy spisové dokumentace vyplývá, že se děti dostávají k psychologovi v průměru dva roky poté, kdy u nich v rodině zasahovala policie či jiným způsobem došlo ke zveřejnění násilí v rodině. A také, že musejí v průběhu řešení případu mluvit až s devětadvaceti osobami na patnácti různých místech. Rodina ohrožených dětí pak přijde do kontaktu celkem se sedmačtyřiceti odborníky!“ popisuje dosavadní realitu Petra Wünschová, ředitelka organizace LOCIKA, při kterém Dětské advokační centrum vzniklo.

celý článek

O čem se mluví