homepage

Jsme největší odborný web pro rodiče, odborníky a další osoby v blízkém okolí dítěte.
přivřený notebook

Sebevražda (také označovaná jako suicidium) je vědomé a úmyslné ukončení vlastního života. Studie ukazují, že na každou dokonanou sebevraždu při níž člověk zemře, připadá zhruba deset až čtyřicet pokusů o ni. Některé odhady dokonce uvádějí sto až dvousetnásobně vyšší počet takzvaných nedokonaných sebevražd. Sebevražedné chování je velmi komplikovaný fenomén a může mít mnoho příčin. Člověk s myšlenkami na sebevraždu často zažívá pocit krize, obrovského stresu, neřešitelné tíže své životní situace a ztráty smyslu života. V takové situaci mohou být mozkové funkce, schopnost rozhodování a kontrola chování ovlivněny negativními prožitky natolik, že dotyčný může přestat spatřovat jakoukoliv naději na zlepšení situace a nevidí již žádné jiné východisko.

celý článek

Prožili jste vy nebo vaše dítě psychické problémy, způsobené používáním internetu?

Choices
Tým pracovníků nízkoprahového klubu

Cesta z města: pojízdný klub GARÁŽ vyjíždí za dětmi v potížích tam, kde pomoc schází

Duševní potíže, sebepoškozování, problémy v rodině, samota, šikana, návykové látky, chybějící náplň volného času, obtížné vztahy s vrstevníky, zanedbávání, chudoba – to je jen zlomek témat, která běžně řeší pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve větších městech v Česku. Stejné potíže ale zažívají děti v jakémkoliv menším městě nebo obci, jenže pro ně je včasná pomoc mnohem hůř dostupná. V roce 2020 začala tuto nerovnováhu měnit k lepšímu organizace PROSTOR PRO. A to i za pomoci unikátního nápadu – pojízdného nízkoprahového klubu GARÁŽ.

celý článek
Dívka se směje

Early Start Denver model (ESDM)

ESDM je terapeuticko-intervenční metoda založená na behaviorálním přístupu určená pro děti ve věku dvanáct až šedesát měsíců s neurovývojovým opožděním. Nejčastěji se jedná o děti s poruchou autistického spektra, ale je vhodná i pro děti s vývojovou dysfázií či opožděným vývojem řeči.

celý článek

O čem se mluví