Anketa mezi psychology k problematice dědičnosti chování a vlivu výchovy na dítě

Odkaz

Jak moc jsou povaha a vlastnosti dítěte dány genetickou dispozicí a nakolik je možné charakter a chování dítěte ovlivnit výchovou? Odpovídá pět předních českých dětských psychologů: PhDr. Ilona Špaňhelová, PhDr. Jiří Los, doc. PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., a PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.