Symptomatika

Označení pro symptomy (projevy) nemoci či poruchy.