Predilekční držení

Preferované držení, dítě preferuje otočení hlavičky na jednu stranu. Může umět otočit hlavičku na druhou stanu, ale procentuálně má více času za den obličej stočený na jednu konkrétní stranu (např. doleva). Na preferované straně mívá šikovnější ručičku (otevření dlaně, případně úchop hračky na čelistní straně), naopak na záhlavní straně je ručička méně pohyblivá.