Palpitace

Palpitace (z latinského palpitare, tj. škubat sebou) je zvýšené uvědomování si vlastního srdečního rytmu, často spojené s pocitem neobvykle rychlého, pomalého či nepravidelného rytmu.