Metadata

Metadata neboli data o datech. Například jde o informaci u fotografie – kdy byla vytvořena, jakým fotoaparátem. Fotografie například mohou v metadatech obsahovat i GPS informaci. Pokud si tedy fotíte drahé zařízení svého domu a vložíte fotografie s GPS informací v metadatech na internet a opatříte je nedostatečným zabezpečením, fotografie tak mohou být pozvánkou pro nezvané hosty. O metadatech více zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Metadata.