Locus coeruleus

Locus coeruleus znamená česky „modré místo“ (coeruleus – modrý). Jde o oblast v mozkovém kmeni, která je přesněji řečeno mozkovým jádrem tvořeným šedou hmotou. V locus coeruleus se v mozku vytváří noradrenalin. Předpokládá se, že locus coeruleus má mnoho funkcí včetně vlivu na bdění, paměť, kognitivní funkce a emoce.
https://www.stefajir.cz/locus-coeruleus