Intrapsychický

Intrapsychický (z latiny intra- vstup, dovnitř a řeckého psýché - duše) znamená vnitřní, skrytý, odehrávající se uvnitř duše.