Interpersonální

Interpersonální (z latinského inter = mezi a řeckého persona = osoba) znamená mezilidský, používá se ponejvíce např. v sousloví interpersonální komunikace.