Frustní

Frustní znamená neúplný, nekompletní, nedostatečný.