Zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních : doporučení (2000)22 vydané Výborem ministrů Rady Evropy 29. listopadu 2000 a zpráva

Autor/ka
Jan Žižka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Informační publikace k problematice zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních.

Zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních: doporučení (2000)22 vydané Výborem ministrů Rady Evropy 29. listopadu 2000 a zpráva. Překlad Jan Žižka. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. 69 s. Prameny. ISBN 80-7338-015-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001281846&local_base=CNB