Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=52309&Section=1&IdPara=1&ParaC=2