Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

Autor/ka
Rok vzniku:
2000
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-257
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-257/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o probační a mediační službě.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=49576&Section=1&IdPara=1&ParaC=2