Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2000
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o probační a mediační službě.

Původní znění zákona v PDF (bez novelizací): https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb074-00.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-14-cervence-2000-o-probacni-a-mediacni-sluzbe-a-o-zmene-zakona-c-21969-sb-o-zrizeni-ministerstev-a-jinych-ustrednich-organu-statni-spravy-ceske-republiky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-zakona-c-651965-sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakona-c-3591999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti-zakon-o-probacni-a-mediacni-sluzbe-1404.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=49576&Section=1&IdPara=1&ParaC=2