Výživa u dětí s onkologickým onemocněním

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Dostatečná nutriční podpora je důležitou součástí komplexní onkologické léčby. Jejím cílem je omezení výskytu malnutrice. Pacienti ve špatném nutričním stavu mají vyšší výskyt infekčních i toxických komplikací léčby, horší kvalitu života. Systematické posuzování stavu výživy a včasná nutriční intervence mohou vést v konečném důsledku ke zlepšení výsledků onkologické léčby. V článku se zabýváme definicemi, etiologií a epidemiologií malnutrice a praktickými možnostmi nutriční podpory u dětských onkologických pacientů.

Appropriate nutritional support is an important part of comprehensive oncology treatment. The aim is to decrease the incidence of malnutrition. Malnourished patients are in higher risk of infectious and toxic complications, experience worse quality of life. Systematic survey of nutritional status and early nutritional intervention can eventually lead to better results of oncology treatment. We review the definitions, etiology and epidemiology of malnutrition, practical approaches to nutritional support of children with cancer.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201203-0004_Vyziva_u_deti_s_onkologickym_onemocnenim.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 3 (2012)