Výživa rizikového novorozence a možnosti PLDD

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předčasně narozené děti jsou ohroženy nedostatečnou výživou a zpomalením růstového tempa. Pro udržení dostatečného růstu a hmotnostních přírůstků i po propuštění z nemocniční péče vyžadují specifický přístup k výživě, zejména tehdy, kdy hmotnostně stagnují, resp. neprospívají. Současná doporučení týkající se dětí kojených představují fortifikaci mateřského mléka. Pokud dítě není kojeno a nutričně strádá, je vhodné podání tzv. postdischarge formule (PDF), umělého mléka, které svým složením zohledňuje vyšší energetickou potřebu, resp. vyšší potřebu bílkoviny na kg tělesné váhy nedonošených dětí. ESPGHAN doporučuje ponechat PDF do 52. týdne gestačního věku.

Preterm babies are at higher risk of insufficient nutrition intake and though of insufficient growth and weight gain. To maintain optimal growth even after the discharge they might require specific nutrition. Current ESPGHAN recommendation for preterm breast fed babies is represented by usage of breast milk combined with breast milk fortifiers if necessary. There are special postdischarge formulas (PDF), which will help the preterm baby to grow optimally. Those formulas contain higher amount of proteins. Nutrition comitee of ESPGHAN recommends feeding by postdischarge formula until the baby is 52 week post conception.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201304-0004_Vyziva_rizikoveho_novorozence_a_moznosti_PLDD.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 4 (2013)

Vybrali jsme pro vás: