Vývoj altruismu (prosociálního chování) u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku k problematice vývoje altruismu u dětí. Obsažen v: Jírová, Eliška, ed. Trauma, historie, svědomí: výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2008-2009 a příspěvky členů Rafael Institutu. V Praze: Výbor pro Prix Irene, 2010. 163 s. ISBN 978-80-87060-33-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002161515&local_base=CNB
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Trauma, historie, svědomí : výbor z textů ze seminářů Prix Irene 2008-2009 a příspěvky členů Rafael Institutu, V Praze : Výbor pro Prix Irene : Rafael Institut ve spolupráci s nakl. GplusG, 2010