Virové gastroenteritidy

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Viry jsou nejčastějšími etiologickými agens průjmových onemocnění u dětí, ale mohou se vyskytovat i u dospělých. Mezi jisté vyvolavatele patří rotaviry, caliciviry, adenoviry a astroviry, mezi pravděpodobné pak coronaviry, toroviry aj. Probíhají obvykle pod obrazem akutní gastroenteritidy se zvracením, vodnatými stolicemi, bolestmi břicha a horečkou. Nejzávažnější průběh mají rotavirové infekce, které vedou často k dehydrataci. Postihují hlavně batolata kolem 2 let, výskyt je nejvyšší v zimních měsících. Léčba je jen symptomatická, nejdůležitějším krokem je rehydratace. Novinkou v prevenci je registrace dvou nových rotavirových vakcin (RotaTeq, Rotarix) v Evropské unii.

Viruses are the most frequent etiologic agents of diarrheal diseases in children but can occur in adults, too. Rotaviruses, caliciviruses, adenoviruses and astroviruses rank among certain causative agents, coronaviruses and toroviruses are the presumable etiologic agents. Acute gastroenteritis with vomiting, watery stools, abdominal cramps and fever is a typical clinical picture. Rotaviruses cause the most severe disease. Rotaviral infections often lead to dehydration, affect infants and children about two years and have a marked seasonality with a peak in the cold months each year. The treatment is symptomatic, the most important step is rehydration. New development in the prevention is registration of two rotaviral vaccines in the European Union.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200701-0010.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 1 (2007)