Užívání probiotik u akutních gastroenterokolitid

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Indikace k užívání probiotik si postupně nachází své místo v denní praxi nejen pediatrických oborů. Doporučovány jsou z důvodu rekolonizace a pozitivního vlivu na mikroklima a osídlení aborálních partií gastrointestinálního traktu s úpravou a podporou fyziologického metabolizmu střeva. V poslední době se klade čím dál větší důraz na imunomodulační potenciál probiotik, prebiotik a paraprobiotik a tím jejich využití u dalších typů onemocnění. Nejvíce indikací však zatím zůstává v terapii gastroenterokolitid nejrůznější etiologie. Tuto indikaci a pozitivní efekt jsme ověřili i klinickou studií u dětských pacientů s akutní infekční gastroenterokolitidou různé etiologie použitím probiotického výrobku Biopron®9.

The use of probiotics is finding a place in routine practice not only in the field of pediatrics. Probiotics are recommended for recolonization and positive influence on microclimate and settlement of aboral parts of the gastrointestinal tract with modification and support of the physiological metabolism of the large intestine. Recently, a greater emphasis has been placed on immunomodulatory potential of probiotics, prebiotics and paraprobiotics and their use for other types of diseases. However, at the present most indications remain in the therapy of gastroenterocolitis of various etiology. We verified this indication and positive effect in a clinical study in pediatric patients with acute infectious gastroenterocolitis of various etiology by using the probiotics product Biopron®9.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201202-0010_Uzivani_probiotik_u_akutnich_gastroenterokolitid.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 2 (2012)